Begeleiding

Pieter Verduin
Maria Steenman

Begeleiding

De afgelopen negen jaar werd Zen Bloemendaal geleid door Maria Steenman. Voorjaar 2019 vroeg zij zenleraar i.o. Pieter Verduin om samen de groep te leiden. In juni 2020 droeg Maria de leiding over aan Pieter.

Pieter Verduin (1953) is zenleraar in opleiding.
Pieter beoefent zen sinds 1986. Sinds 2017 neemt hij deel aan de zenleraar opleiding van Internationaal Zen Centrum de Noorder Poort, onder de inspirerende leiding van Jiun roshi. In 2017 richtte hij een zengroep in Haarlem op, zie www.zentraininghaarlem.nl

Over zenleraar zijn zegt hij: “eigenlijk heb ik niks te leren: alles is in orde, precies zoals het is! Net als de meeste mensen heb ik een doorgaande meditatie-training en onderzoek van ‘de geest’ nodig om die perfectie, mét alle vreugde, en natuurlijk ook de wrijving, schuring, conflicten, teleurstellingen, pijn daarin, te zien, en werkelijk te zijn. Díe training, dát onderzoek samen doen, met elkaar delen hoe je uit de bocht vliegt, met al je goede bedoelingen, hoe je met moeilijkheden in het proces omgaat, daar komt het wat mij betreft op neer. Ik maak daarbij met grote dankbaarheid gebruik van wat ik vind in 2500 jaar boeddhistische traditie, van oefeningen die grote leraren ontwikkelden, en van de voorbeelden van de leermeesters die mij begeleidden.”

Als je daar iets van mee wilt maken: hartelijk welkom op de donderdagavonden van Zen Bloemendaal.

Contact

Pieter Hotei Verduin
Tel 06 4813 3676
Email p.verduin@ziggo.nl